1

PRIMĂRIA BECLEAN A PREGĂTIT  PLUGURILE DE ZĂPADĂ

Odată cu apropierea sezonului rece, administraţia oraşului Beclean se ocupă şi de pregătirile impuse de lunile de iarnă care urmează.

Potrivit şefului Direcţiei de Gospodărire Comunală Beclean, George Pop, instituţia pe care o conduce are stocul necesar de materiale antiderapante şi plugul pentru acţiunile de deszăpezire.

De asemenea, sunt finalizate şi reviziile tehnice la toate autoutilajele din dotare, astfel încât întregul parc auto sa fie pregătit de intervenţie atunci când condiţiile meteorologice o vor impune.

Pe de alta parte, executivul local solicită şi în acest an, tuturor cetăţenilor şi firmelor din oraş, să îşi ia din timp toate măsurile de prevedere în privinţa eventualelor probleme sau pericole ce ar putea să apară ca urmare a îngheţului, căderilor de zăpadă şi vântului puternic.

Toate aceste măsuri şi reguli, precum şi sancţiunile prevăzute în cazul încălcării lor, vor fi aduse la cunoştinţa cetăţenilor prin acţiuni de informare periodică.
PRIMĂRIA COMUNEI CHIOCHIȘ. COMUNICAT

Primăria comunei Chiochiș anunță începerea proiectului “ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE – PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA CHIOCHIȘ JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
PRIMĂRIA COMUNEI CHIOCHIȘ ANUNȚĂ ÎNCEPEREA PROIECTULUI

“DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A  ȘCOLII GIMNAZIALE “IULIU PRODAN” , DIN COMUNA CHIOCHIȘ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
PRIMĂRIA A DEMARAT PROIECTUL „EXTINDEREA SOLUȚIILOR INTELIGENTE PENTRU DIGITALIZAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT URBAN ÎN ORAȘUL BECLEAN”

La Beclean a început implementarea proiectului ,,Extinderea soluțiilor inteligente pentru digitalizarea sistemului de transport urban în orașul Beclean”, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare si Reziliență al României și din fonduri naționale.

Programul de finanţare al proiectului este apelul de proiecte gestionat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare si Reziliență al României și din fonduri naționale.

Obiectivul proiectului este asigurarea mobilităţii urbane verzi – ITS/alte infrastructuri TIC.

Investițiile propuse prin proiect constau în:

-Infrastructură hardware şi software pentru dotarea centrului de control al traficului;

-Soluţii de parcare inteligentă (infrastructura care include sistem senzori, bariere parking, soluţii de taxare automată);

-Sisteme integrate de informare a călătorilor (31 bucăţi – panou afişaj led pentru staţii bus);

-Soluții de taxare (automat şi validator pentru bilete şi reîncarcare carduri de transport);

Prin acest proiect se urmăreşte asigurarea accesului cetăţenilor la soluţii inteligente de transport şi îmbunătăţirea condiţiilor de utilizare a modurilor de transport nemotorizate, reducând astfel numărul total de deplasări cu transportul individual, cât şi reducerea emisiilor de echivalent C02 din transportul de la nivel local. 

Valoarea totală a proiectului este de 2.929.006 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR 2.461.350 lei și 467.656 lei valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR, suportată de la bugetul de stat.
INVESTIȚIA ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL ESTE O PRIORITATE PENTRU PRIMĂRIA BECLEAN

Avansează de la o lună la alta şi se lucrează în ritm susţinut la Școala Gimnazială ,,Grigore Silași”, clădirea cu sediul pe strada Petru Maior, școală care a intrat într-un amplu proces de modernizare și reabilitare din temelii cu ajutorul fondurilor europene.

Obiectivul principal este ca toți elevii ciclului primar să se întoarcă într-o școala nouă, modernă, cu toate dotările şi facilităţile educaţionale corespunzătoare.

Reabilitarea cuprinde creşterea eficienţei energetice a clădirii precum şi toată infrastructura necesară, de la dotări tehnice la echipamente educaționale, precum și construcția de terenuri de sport sintetice în curtea școlii.
BECLENARII POT DEPUNE CERERI PENTRU ÎNCĂLZIRE. PRIMĂRIA BECLEAN PUNE LA DISPOZIȚIA TUTUROR CETĂȚENILOR FORMULARELE DE CERERE ATÂT ÎN FORMAT FIZIC, CÂT ȘI DIGITAL

Cetățenii care au venitul mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2.053 lei în cazul persoanei singure pot beneficia de ajutor de încălzire. Condiția este ca aceștia să nu aibă alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere.

Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și a HG nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia, pentru a veni în sprijinul cetățenilor Primăria Beclean pune la dispoziția cetățenilor formularul de cerere-declarație pe propria răspundere pentru ajutorul de încălzire, în format electronic, dar și fizic.

Măsurile de sprijin se acordă pentru energia termică în sistem centralizat, energia electrică, gaze natural, dar și pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

De exemplu, dacă o familie se încălzește cu energie termică, pentru prepararea hranei folosește gazele naturale, iar pentru iluminat folosește energie electrică, va beneficia de 10lei+10lei+30lei = 50 lei. Ceea ce înseamnă că suplimentul se acordă cumulat, în funcție de sursele de energie utilizate.

Care sunt condițiile de acordare pentru ajutorul de încălzire?

Ajutorul de încălzire se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, și doar familiilor și/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței. Se acordă numai pentru o singură locuință (pentru locuința de domiciliu sau de reședință) și numai titularului contractului/convenției individuale încheiat/încheiate cu furnizorul. Totodată, ajutorul de încălzire se acordă numai consumatorilor vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire, au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică).
PRIMĂRIA COMUNEI LECHINȚA

                                                                        ANUNȚ

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.11.2023 PÂNĂ ÎN DATA DE 30.11.2023 SE POT DEPUNE CERERI ÎN VEDEREA OBȚINERII UNEI LOCUINȚE ANL
PRIMĂRIA BECLEAN CONSTRUIEȘTE NOI LOCUINȚE SOCIALE ÎN VALOARE DE PESTE 6 MILIOANE DE LEI

Primăria oraşului Beclean a demarat proiectul ,,Extinderea stocului locativ public pentru construcții de locuințe sociale în orașul Beclean, pentru populația care provine din grupuri vulnerabile”,finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare şi Reziliență al României și din fonduri naționale.

Investiţia va fi realizată prina pelul de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare şi Reziliență al României și din fonduri naționale.

Obiectivul proiectului ce se derulează la Beclean constă în construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri care provin din grupuri vulnerabile.

Mai exact este vorba despre construirea de locuinte nZEB plus, pentru tineri care provin din grupuri sau comunitati marginalizate, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii sociale la nivel local.

Ca rezultat al implementării proiectului se preconizează relocarea familiilor ce locuiesc în locuinţe publice izolate, supra-aglomerate și/sau nesigure structural prin extinderea stocului locativ public, prin renovarea/extinderea de clădiri în proprietate publică și /sau construcţii de locuinţe noi.  

Valoarea totală a proiectului este de 6.636.964 lei din care valoarea eligibilă din PNRR 5.577.281 lei și 1.059.683 lei valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR, suportată de la bugetul de stat.
PRIMĂRIA LECHINȚA . HOTĂRÂRE

privind constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență sălbatică identificate pe raza UAT Lechința
STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU

CONSTRUIREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE RISC DE SEPARARE DE PĂRINȚI ÎN COMUNA CHIOCHIȘ, JUD.BISTRIȚA-NĂSĂUD
UN SEZON ESTIVAL REUȘIT PENTRU BĂILE FIGA , MAI BUN DECÂT ÎN 2022

Bine administrate de către Primăria orașului Beclean, Băile Figa au avut și în vara anului 2023 un sezon estival de succes. Cu aproximativ 10.000 de turişti în fiecare sfârșit de săptămână însorit, parcul balnear ,,Băile Figa”, aflat de 3 kilometri de centrul orașului Beclean își consolidează an după an locul fruntaș  pe piața serviciilor cu profil balnear şi turistic disponibile în Transilvania.

Staţiune turistică a oraşului Beclean, Băile Figa pot să acopere toate gusturile și vârstele – de la cei interesați de divertisment şi relaxare, la persoane dornice de cure cu nămol și ape sărate.

Parcul Balnear cu aqualand a avut şi în vara acestui an turişti din toată ţara care au ales Băile Figa pentru petrecerea vacanţelor, a concediilor şi a timpului liber, spre mulțumirea proprietarilor de pensiuni care au de câștigat din investiția cu care au pariat pe succesul parcului balnear.

Din acest an oferta de recreere şi relaxare a Băilor Figa a fost suplimentată de intrarea în funcţiune  a Centrului Recreativ Legacy, cu dotări şi facilităţi ultramoderne de divertisment acvatic şi nu numai, cu bazine cu apă caldă, cu jacuzzi, cu tobogan acvatic, sală de bowling, sală de fitness şi multe alte dotări care să vină în întâmpinarea cerinţelor şi gusturilor tuturor turiştilor care trec porţile staţiunii Băile Figa.

Ridicată cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile, şi aflată permanent în extindere a facilităţilor turistice, a ofertelor de relaxare şi divertisment, ca urmare a eforturilor şi a strategiei de dezvoltare a administraţiei publice locale, stațiunea întinsă pe 15 hectare a schimbat în doar câțiva ani viața orașului de pe Someș, asaltat de turiști în fiecare vară, din 2010 încoace.
PRIMĂRIA  LECHINȚA

CALENDAR COLECTARE DEȘEURI RECICLABILE PENTRU ZONELE DE CASE COMUNA LECHINȚA
PRIMARIA CHIOCHIȘ

                                                                             HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

“ CONSTRUIREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE RISC DE SEPARARE DE PĂRINȚI ÎN COMUNA CHIOCHIȘ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
MODERNIZARE DE 8,5 MILIOANE DE EURO PENTRU GARA DIN BECLEAN

La sfârșitul lunii septembrie s-a încheiat licitația cu privire la elaborarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor de modernizare în stația de cale ferată Beclean pe Someș.  Valoarea estimată fiind 8, 5 milioane de euro, a informat primăria Beclean:

“Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, condus de vicepremierul  Sorin Mihai Grindeanu, va aloca suma de 8,5 milioane de euro în vederea modernizării gării din Beclean. A fost semnat ordinul de ministru nr. 472 din 28.02.2023 în valoare de 8,5 milioane de euro, prin care se dă undă verde acestui proiect.”

Obiectivele prevăzute au drept scop asigurarea unor servicii de calitate într-un spaţiu modern, adaptat cerinţelor pieţei şi nevoilor călătorilor, cu accent deosebit pe:

– modernizarea şi repararea clădirilor de călători, inclusiv facilităţi pentru persoanele cu mobilitate redusă;

– înălţarea peroanelor în conformitate cu standardele europene, modernizarea copertinelor, a liniilor din staţii, pasajelor, pasarelelor şi asigurarea accesului la peroanele intermediare;

– asigurarea sistemelor de ventilaţie şi încălzire, montarea de panouri fonoabsorbante;  

– modernizarea echipamentelor de telecomunicaţii şi de informare a publicului călător; înlocuirea instalaţiilor electrice, sanitare şi termice şi refacerea sistemului de drenaj;

– asigurarea elementelor de siguranţă în staţii, prin construirea unor rampe speciale pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, balustrare, garduri de siguranţă între liniile din staţii, etc.”, arată CFR.

Gara Beclean pe Someș a fost construită odată cu linia ferată în jurul anilor 1885-1886. În anul 1978, stația avea 8 linii de circulație și una de manevră, la care se adăugau o linie pentru podul basculă și una pentru depozitul de cereale al Bazei de recepție.

Ulterior s-a ajuns la 12 linii de circulație și manevră, o linie de evitare, precum și o linie de racod cu Întreprindrea Metalurgică Beclean și balastiera de agregate. Lucrarea de modernizare a stației a asigurat și creșterea lungimilor liniilor II și IV, instalarea unor aparate de cale noi cu duble joncțiuni, ca și mărirea tipului de șină, pentru a se putea prelua traficul sporit.
PRIMĂRIA COMUNEI LECHINȚA

Consiliul local al comunei Lechința întrunit în ședința ordinară în data 29 septembrie, în prezența a 14 consilieri a adoptat :

HOTĂRÂRE privind modificare hotărârii nr.57/28”Hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii, în Comuna Lechința
PRIMĂRIA CHIOCHIȘ. COMUNICAT:

“DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE “IULIU PRODAN”,  DIN COMUNA CHIOCHIȘ,  JUDEȚUL BISTRIȚA –NĂSĂUD
LUCRĂRI IMPORTANTE DE INFRASTRUCTURĂ LA ȘIEU-ODORHEI

Începând din anul 2012, au fost realizate lucrări importante de infrastructură, care au adus un grad mai ridicat de confort locuitorilor comunei Șieu- Odorhei. Dintre cele mai importante proiecte realizate au fost:

 • – Modernizare DJ 172 Agrișu de Sus – intersecție cu DN 17
 • – Construire rețea de apă uzată menajeră în Șieu-Odorhei
 • – Construire sediu Primărie
 • – Modernizare DC 28 – DN 17 – Cristur – Șieu – Coasta
 • – Modernizare DC 28 Bretea – DJ 151
 • – Realizare șarpantă și planșeu pentru Școala Generală Șieu – Odorhei
 • – Reabilitarea și modernizarea grădiniței din Cristur – Șieu
 • – Reabilitarea și modernizarea grădiniței din Agrișu de Jos
 • – Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public
 • – Modernizarea DC 28A
 • – Reabilitarea și modernizarea drumurilor și străzilor din Șieu-Odorhei
 • – Construirea unei grădinițe cu două săli de clasă în localitatea Șieu – Odorhei
 • – Realizare rețea de de apă în localitățile Viile Cristur și Coasta
 • – Modernizarea Școlii Generale din localitatea Șieu – Odorhei

“De asemenea, pentru perioada 2020-2024, dorim să continuăm proiectele începute și să pornim alte lucrări importante, cum ar fi lucrări de cadastru general, modernizarea drumurilor de interes local, modernizarea căminelor culturale din localitățile Bretea și Cristur, continuarea lucrărilor la rețeaua de canalizare și apă uzată.
Datorită poziționării geografice favorabile, comuna Șieu-Odorhei a fost mereu un punct strategic al agriculturii județene. Acest lucru este valabil și astăzi, prin prezența unor importante societăți comerciale de profil, care desfășoară activitate pe raza comunei Șieu-Odorhei.
Dezvoltarea turistică și construcția caselor de vacanță este posibilă și încurajată pe teritoriul comunei Șieu-Odorhei iar cei care doresc pot să contacteze autoritățile locale pentru sprijin și îndrumare. Suntem bucuroși de oaspeți iar cei care doresc să ne viziteze vor găsi în comuna Șieu – Odorhei oameni harnici, primitori și un mediu natural nealterat!” a informat primarul Ioan Sfintean
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NUȘENI DOTATĂ CU TABLETE INTERACTIVE, LAPTOPURI ȘI VIDEOPROIECTOARE

Grație unui proiect european implementat de primarul comunei Nuseni, Ioan Muresan, Școala Gimnazială din Nușeni beneficiază de patru table interactive, însoțite de patru laptopuri și patru videoproiectoare.

Primarul comunei Nușeni, Ioan Mureșan a avut în vedere, prin acest proiect implementat în Școala Gimnazială Nușeni, creșterea calității și sustenabilității mediului educațional.

Astfel școala din Nușeni beneficiază de tehnologie de ultima-generație și mizează pe ușurință în utilizare pentru profesori,rolul acestora a fiind să-i ghideze în utilizarea inteligentă a mediului online, elevii beneficiind astfel de o experiență de învățare interactivă, bogată și variată .

 “Trăim în secolul culturii digitale, iar una dintre preocupările sistemului de învățământ românesc este adaptarea continuă la noile tendințe în ceea ce privește metodele de predare moderne. Integrarea sistemelor digitale moderne, precum computerul sau tabla interactivă, în procesul educațional,  a devenit o necesitate și nu mai este privită ca un fenomen modern. Cu sprijnul primăriei Nușeni, printr-un proiect, european, Scoala Gimnazială Nușeni a fost dotată cu patru table interactive, însoțite de patru laptopuri și patru video proiectoare. Tabla interactivă este un instrument modern dotat cu senzori, ce funcționează similar cu o tabletă, iar informațiile se afișează printr-un proiector. Materialul predat, cu ajutorul tablei interactive,  se asimilează mai ușor și mai rapid de către elevi. Elevii sunt implicați mai activ în demersurile desfășurate pe parcursul lecției. “ a informat directorul Școlii Gimnaziale Nușeni, Monica Mărcan.