30 SEPTEMBRIE : ULTIMUL TERMEN PENTRU PLATA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALEBiroul de Impozite și Taxe din cadrul Primăriei orașului Beclean aduce la cunoștința persoanelor fizice și juridice că ultimul termen scadent pentru plata impozitelor și taxelor locale se împlinește la data de 30 septembrie 202. 

Pentru a evita plata majorărilor de întârziere, reprezentanții biroului recomandă contribuabililor să achite la termen impozitele și/sau taxele datorate pentru: clădiri, teren, habitat, mijloace de transport, garaje, sau altele, în conformitate cu hotărârile Consiliului Local și cu prevederile legale.

Nivelul penalităților de întârziere este de 2% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Toate impozitele și taxele locale pot fi plătite și online, prin platforma ghișeul.ro unde s-a înrolat și Primăria Beclean. Acest pas sprijină procesul de digitalizare pe care Primăria Beclean îl are în vedere în strategia „smart-city” de dezvoltare a orașului.

Taxele și impozitele locale datorate de către contribuabili, persoane fizice și juridice, pot fi achitate on-line, prin aplicația GHIȘEUL.RO.

Site-ul www.ghiseul.ro  oferă informații utilizatorilor contribuabili în ceea ce privește bunurile impozabile, termenele de plată, debite, plăți realizate, toate acestea pentru toate categoriile de impozite și taxe, chirii, amenzi.

Baza de date cu informațiile solicitate se actualizează în mod automat. Aplicația preia cereri on-line de acces în sistem, conține o secțiune de formulare de declarații on-line, așadar, orice contribuabil își va putea consulta situația financiară: patrimoniu, taxe instituite, plăți, termene de plată.

De asemenea, Primăria Beclean anunță toți contribuabilii, persoane fizice sau juridice, că impozitele și taxele locale se pot achita la sediul instituției de pe Aleea Trandafirilor nr. 2, la ghișeul Casieriei – Serviciul Impozite și Taxe Locale, după următorul program: luni-vineri: de la ora 8.00 la ora 15.00.

Toate plățile se pot efectua și cu ajutorul cardului bancar prin dispozitiv de plată POS.

UN BLOC NOU ANL VA FI CONSTRUIT ÎN ORAȘUL BECLEANRecent a avut loc la Beclean o vizită în teren a directorului Agenției Naționale pentru Locuințe, Gabriel Dinică, la noul amplasament al blocului ANL ce va fi construit în cartierul Podirei.

Infrastructura locativă a orașului Beclean este una dintre prioritățile administrației locale.

Agenția Națională pentru Locuințe va finanța construirea la Beclean a unui nou bloc ANL. Amplasamentul pe care va fi ridicat noul bloc se află în cartierul cel mai nou al orașului, cartierul Podirei.

Prin construirea acestui nou bloc Becleanul își consolidează poziția de oraș cu cele mai multe locuințe ANL, raportat la numărul de locuitori, construite în țară. În prezent există peste 300 de astfel de apartamente situate pe străzile Petru Maior, Șieului și Aleea Ghiocelului.

VARIANTA OCOLITOARE A ORAȘULUI BECLEAN VA FI CIRCULABILĂ ÎN TOAMNA LUI 2023Conform graficelor de lucrări varianta ocolitoare a orașului Beclean va fi funcțională în toamna lui 2023. Reamintim faptul că în 5 aprilie 2022 s-a dat startul la cel mai important și cel mai așteptat proiect de infrastructură din județul Bistrița-Năsăud.

Utilajele au început să lucreze la centura orașului Beclean, iar momentul a fost marcat simbolic, în prezența ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, invitat de primarul Nicolae Moldovan.

Până la ora actuală constructorul a realizat deja 40% din lucrare: ” Nu mai e vorba de o simplă perspectivă, noi vorbim de o certitudine. Din aprilie 2022 și până la data de 29 august 2022, constructorul a realizat deja 40% din lucrare. Evident că au apărut și vor mai apărea tot felul de probleme tehnice legate de specificul lucrării, covor asfaltic, sensuri giratorii, iluminatul drumului, dare le sunt rezolvabile și rezolvate. Nu am nicio emoție că lucrarea va fi gata în toamna lui 2023”, a explicat Nicolae Moldovan.

Potrivit proiectantului, varianta ocolitoare va avea lungimea de 1,19 km și va conecta DN 17D ș DN 17, iar lucrarea principală din cadrul acestui proiect va fi podul peste râul Someș în lungime de 580 de metri. Conexiunea DN 17D și DN 17 se va face prin sensuri giratorii. Varianta ocolitoare va avea două benzi de circulație, câte una pe fiecare sens, de 3,5 metri lățime fiecare, acostamente de 1,5 metri lățime.

Reamintim că, în octombrie 2021,  Guvernul României a aprobat indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Varianta de ocolire a orașului Beclean”, valoarea totală a investiției fiind de 86,4 milioane lei. Finanțarea obiectivului de investiție se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Centura Becleanului ar urma să asigure legătura dintre Drumul Trans Regio TR 45 Beclean – Salva și Drumul Expres DX 4A Dej – Beclean – Bistrița, investiții cuprinse în Master Planul de Transport al României.