Beclean Press

cu noi esti mult mai informat

BOGĂȚIA DE AR CURGE, NU VĂ LIPIȚI INIMA DE EA

rus

DUMINICA a.30-a după Rusalii,Luca 18.18-27

PS.61.10- Bogăția de ar curge, nu vă lipiți inima de ea.

LC.18.18- Învățătorule bun, ce voi face ca să dobîndesc viața cea veșnică?

-Acest tînăr a venit cu mare evlavie înaintea Mîntuitorului nostru Iisus Hristos să-I ceară un sfat: cum ar putea să intre în viața cea veșnică. Mîntuitorul i-a arătat că pentru a intra în viața veșnică trebuie să păzească poruncile date de Dumnezeu lui Moise.

-Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile cele date de Dumnezeu lui Moise. Iar dacă voiești să fii desăvîrșit mergi, vinde-ți averile tale și le dă săracilor și vino de urmează Mie.

LC.18. 22-Vinde toate cîte ai și le împarte săracilor și vei avea comoară în ceruri și vino de-mi urmează Mie

-calea cea înaltă a desăvîrșirii care este mai presus de poruncile Legii Vechi

MT.19.23-Căci cu anevoie va intra bogatul în Împărăția Cerului.

-Oare bogații vor merge în iad? Nu. La Dumnezeu este cu putință să mântuiască și pe cei bogați, care vor avea bunăvoință a-și chivernisi averea lor spre binele tuturor după plăcerea lui Dumnezeu, fără a-și lipi inima de bogățiile veacului de acum.

– FAC.13.2-Iar Avraam era bogat foarte cu dobitoace și cu argint și cu aur ….

– dreptul Iov, după pierderea atîtor cîrduri de vite și a copiilor, n-a zis nici un cuvînt rău împotriva lui Dumnezeu, ci pentru toate mulțumea lui Dumnezeu.

-Iov.1.21-Gol am ieșit din pîntecele maicii mele, gol mă voi întoarce. Domnul a dat, Domnul a luat; fie numele Domnului binecuvîntat .

-MT.22.37 Să-L iubim cu toată inima noastră cu tot sufletul nostru și cu tot cugetul nostru ..

Dumnezeu ne-a făcut picioare, nu să alergăm cu ele pe calea pierzării, ci spre lucrarea celor bune. Ne-a făcut pîntece, nu ca să-l îmbuibăm cu nesațiu, ci să-l hrănim cu măsură și cu înfrînare. Dumnezeu a pus iubire între soți spre facerea de copii, iar nu spre desfrînare. Ne-a dat minte spre a-L lăuda, iar nu spre hule sau alte fărădelegi a cugeta. Ne-a dat bani spre a-i întrebuința cum se cuvine. Ne-a dat sănătate și putere spre a face cele bune spre slava lui Dumnezeu și, în sfîrșit, toate cîte avem de la El, ni le-a dat să le folosim spre binele nostru și spre slava lui Dumnezeu -Sfîntul Ioan Gură de Aur

Psalm 33.10-Bogații au sărăcit și au flămînzit, iar cei ce-L caută pe Domnul, nu se vor lipsi de tot binele .

preot, Ioan- Aurel Rus

 

Distribuie:


image_pdfimage_print

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *