Beclean Press

cu noi esti mult mai informat

CONSPECT DUMINICAL, PREDICĂ LA DUMINICA A XXIII-A DUPĂ RUSALII

De J de S in 25/10/2015

rus

Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu scot pe demoni,

iată a ajuns la voi Împărăția lui Dumnezeu -Luca 11, 20

-cît de mare și nemărginită este iubirea de oameni a lui Dumnezeu și, …. cît de mare și cumplită este răutatea diavolilor față de om și de celelalte zidiri ale lui Dumnezeu.

-Iisus a poruncit demonilor să iasă din acel om chinuit de mulți ani, zidit după chipul și asemănarea Sa Facere 1, 26.

-demonii, văzîndu-se izgoniți de puterea cea fără de margine a Mîntuitorului, după ce le-a dat voie, au intrat în turma cea mare de porci și îndată s-au aruncat în mare și s-au înecat Luca 8, 33

-Sf.Ioan Gură de Aur.- „Dacă asupra porcilor, cu care nu aveau nimic, au arătat diavolii atîta răutate, apoi cu atît mai mult asupra ta, omule, de-a pururea dă război neîmpăcat, luptă neîncetată și vrajbă fără de moarte. Și dacă pe porci, cu care nimic nu le era lor de obște, nici un minut nu i-au suferit, apoi cu atît mai mult ne urăsc pe noi care sîntem vrăjmașii lor și doresc să ne piardă și să ne supună lor. Apoi cîte rele am fi pătimit de la ei, dacă ar fi avut voie de la Dumnezeu asupra noastră. Căci pentru aceasta i-a lăsat Dumnezeu să intre în turma de porci, ca și în trupul dobitoacelor să cunoaștem răutatea lor. Deci și acum cînd vei vedea vreun om stăpînit de diavol, închină-te Stăpînului și cunoaște răutatea vrăjmașului. Că iubirea de oameni a lui Dumnezeu îl ține pe diavol și nu-i dă voie să-și arate puterea și răutatea asupra omului cît ar voi el. Atît îi dă voie să-l muncească pe om cît să-l facă mai înțelept și să arate răutatea diavolului asupra omului”.

-„Voiești și altă pildă despre răutatea diavolilor, cînd Dumnezeu îi dă voie să-și pună în lucrare puterea sa? Socotește cirezile și turmele lui Iov, cum într-o clipă pe toate le-a mistuit. Apoi socotește moartea cea ticăloasă a copiilor lui și rana ce s-a adus asupra trupului său și vei vedea cruzimea, asuprirea și nemilostivirea răutății dracilor. Din aceasta vei înțelege minunat, că dacă lumea aceasta toată, ar fi slobozit-o Dumnezeu sub stăpînirea lui, în puțină vreme pe toate le-ar fi tulburat și asemenea porcilor de care ați auzit în Sfînta Evanghelie de azi și cirezilor lui Iov, într-o clipă de vreme am fi pătimit, că nici o milă de noi nu ar fi avut” (Puțul Sf. Ioan Gură de Aur, Buzău, 1833, p. 108-109).

-Dar care era pricina temerii gadarenilor? Oare minunea omului chinuit de diavoli sau înecarea porcilor în mare? Nici una, nici alta, ci pricina temerii și înspăimîntării lor era călcarea Legii lui Dumnezeu. Căci Legea lui Moise oprea a se mînca carne de porc -acesta este necurat pentru voi. (Levitic 11, 7), iar ei creșteau porci și mîncau din cărnurile lor.

-Deci avînd această frică și neîndrăznind a zice ceva asupra Domnului pentru paguba porcilor, Îl rugau cu toții pe Iisus Hristos să se ducă din hotarele lor.

– Întoarce-te la casa ta și spune cîte ți-a făcut ție Dumnezeu. Și s-a dus omul, propovăduind în toată cetatea, cîte i-a făcut Iisus Luca 8, 39.

-. Spovediți-vă mai des, rugați-vă mereu, nu lipsiți de la biserică, prețuiți mai mult postul, iubiți viața curată și toate „poruncile lui Dumnezeu” și veți fi vii.

Să ne rugăm Mîntuitorului Hristos să alunge patimile și duhurile rele din noi, să ne ierte păcatele, să ne vindece bolile și să ne facă locașuri ale Preasfintei Treimi. …

preot Ioan-Aurel Rus

 

Distribuie:


image_pdfimage_print

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *