Beclean Press

cu noi esti mult mai informat

EI NE REPREZINTĂ ÎN CONSILIUL LOCAL BECLEAN

De J de S in 05/07/2014

consiliul local

Consiliile locale și primarii funcționează ca autorități ale administrației publice locale și rezolvă treburile publice din comune, orașe și municipii, în condițiile legii.Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

•atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local;

• atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

• atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;

• atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;

• atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.

Componența Consiliului Local al orașului Beclean este următoarea:

DSC05658

1. Bilegan Titus PSD

b2

2. Bindea Sever Aurelian PSD

DSC05651

3. Boroș Alexandrina Loredana PSD

4. Borsos Karoly Laszlo UDMR

DSC05657

5. Cârlig Cristian Costel PNL

DSC05660

6. Cîrjac Ioan PSD

DSC05656

15. Cocoi Vasile PNL

DSC05655

7. Costin Bogdan Ioan PDL

DSC05661

8. Lazăr Ioan PSD

DSC05650

9. Mariașiu Mihai PSD

10. Mathe Ștefan UDMR

DSC05662

11. Moldovan Emil Marius PSD

DSC05659

12. Pop Vasile PSD

DSC05654

13. Rusu Bogdan Doru PDL

DSC05649

14. Tușa Bogdan Florian PSD

DSC05652

16. Vereș Zoltan Sandor PSD

DSC05653

17. Vlăduțiu Letiția PDL

Componența comisiilor de specialitate:

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului și control comercial, compusă din următorii consilieri locali:

1. D-l Cîrjac Ioan – consilier local – membru;

2. D-l Moldovan Emil Marius consilier local – membru;

3. D-l Bilegan Titus consilier local – membru;

4. D-l Bindea Sever Aurelian consilier local – membru;

5. D-l Borsos Karoly Laszlo consilier local – membru;

6. D-l Cocoi Vasile consilier local – membru;

7. D-l Pop Vasile consilier local – membru;

II. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice și prestări servicii, conservarea monumentelor istorice de arhitectură și protecția mediului, compusă din următorii consilieri locali:

1. D-l Mathe Ștefan consilier local – membru;

2. D-l Bindea Sever Aurelian consilier local – membru;

3. D-na Boroș Alexandrina Loredana consilier local – membru;

4. D-l Moldovan Emil Marius consilier local – membru;

5. D-l Lazăr Ioan consilier local – membru;

6. D-l Tușa Bogdan Florian consilier local – membru;

7. D-l Costin Bogdan Ioan consilier local – membru;

III. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, culte, tineret, sport și agrement, compusă din următorii consilieri locali:

1. D-l Bilegan Titus consilier local – membru;

2. D-l Borsos Karoly Laszlo consilier local – membru;

3. D-l Vereș Zoltan Sandor consilier local – membru;

4. D-l Cîrjac Ioan consilier local – membru;

5. D-l Pop Vasile consilier local – membru;

6. D-l Mariașiu Mihai consilier local – membru;

7. D-l Rusu Bogdan Doru consilier local – membru;

IV. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, protecție socială, respectarea drepturilor și libertăților omului, compusă din următorii consilieri locali:

1. D-l Tușa Bogdan Florian consilier local – membru;

2. D-na Boroș Alexandrina consilier local – membru;

3. D-l Vereș Zoltan Sandor consilier local – membru;

4. D-l Lazăr Ioan consilier local – membru;

5. D-l Mariașiu Mihai consilier local – membru;

6. D-l Cârlig Cristian Costel consilier local – membru;

7. D-na Vlăduțiu Letiția consilier local – membru;

 

 

 

Distribuie:


image_pdfimage_print

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *