Beclean Press

cu noi esti mult mai informat

GAL Ținutul Haiducilor demarează implementarea proiectului „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2023-2027 a Asociației Parteneriat Gal Ținutul Haiducilor”

De Caius Diugan in 28/11/2023

Asociația Parteneriat GAL Ținutul Haiducilor , în cadrul măsurii 19 – Sprijin pentru dezvoltare locală LEADER anunţă lansarea proiectului “ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2023-2027 A ASOCIAŢIEI PARTENERIAT GAL ŢINUTUL HAIDUCILOR”

Sub-măsura 19.1 „SPRIJIN PREGĂTITOR”

Asociația Parteneriat GAL Ținutul Haiducilor cu sediul în orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud în calitate de beneficiar al Deciziei de finanțare numărul D19100000012360600183 anunță demararea implementării proiectului „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2023-2027 a Asociației Parteneriat Gal Ținutul Haiducilor”.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Măsura 19 – Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Sub-Măsura 19.1 „SPRIJIN PREGĂTITOR”. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă.

Valoarea eligibilă totală a finanțării este de 25.229,91 EUR, echivalent a 124.875,43 LEI;

Obiectul deciziei de finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă pentru Sub-Măsura 19.1 „SPRIJIN PREGĂTITOR” pentru proiectul „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2023-2027 a Asociației Parteneriat Gal Ținutul Haiducilor”având ca Obiectiv general creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– Informarea actorilor interesați de la nivel local (de la cetățeni la mediul privat, ONG și administrație publică) cu privire la programul

LEADER;

– Mobilizarea actorilor interesați de la nivel local să se implice în elaborarea Strategiei de dezvoltare locală;

– Asigurarea consultanței de specialitate în procesul elaborării Strategiei de dezvoltare locală, pentru a fi conformă cu cerințele măsurii 19.1 și cu cele mai bune practici în domeniu

– Crearea unui cadru organizat pentru implicarea actorilor interesați de la nivel local în elaborarea strategiei – prin constituirea de grupuri de lucru la nivel de UAT;

– Consultarea actorilor interesați de la nivel local asupra conținutului Strategiei și obținerea acordului lor asupra formei finale a acesteia;

– Elaborarea unei Strategii de dezvoltare locală conformă cu cerințele măsurii 19.1și cu bunele practici în domeniu. Organizarea acțiunilor de informare, animare. consultare, organizare de grupuri de lucru ajută la elaborarea Strategiei de dezvoltare locală (SDL) a teritoriului LEADER Ținutul Haiducilor, zona preponderent rurală aflată în partea vestică a județului Bistrița- Năsăud ce cuprinde localitățile de pe afluenții Someșului Mare între Valea Ideciului (Runcu Salvei), Valea Gârboului (Cuzdrioara), Valea Meleșului (Chiochiș) și Valea Lechinței (Lechința).

Teritoriul Leader acoperit de ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR este format din 20 unități administrativ- teritoriale. Are o suprafața de 1.384,56 km2, o populație de 62.777 locuitori cu o densitate de 45,34 loc./ km2. Cele 20 unități administrativ teritoriale sunt: orașul Beclean și comunele: Budești, Braniștea, Căianu Mic, Ciceu-Giurgești, Ciceu-Mihăiești, Chiuza, Cuzdrioara, Negrilești, Petru-Rareș, Runcu Salvei, Spermezeu, Tîrlișua, Uriu, Zagra, Matei, Nușeni, Lechința, Șieu-Odorhei, Chiochiș care formează un teritoriu omogen. Din cele 20 unități administrativ teritoriale , una nu a fost inclusă în GAL-ul finanțat prin LEADER-PNDR 2014-2020, respectiv comuna Budești.

Distribuie:


image_pdfimage_print