BECLENARII POT DEPUNE CERERI PENTRU ÎNCĂLZIRE. PRIMĂRIA BECLEAN PUNE LA DISPOZIȚIA TUTUROR CETĂȚENILOR FORMULARELE DE CERERE ATÂT ÎN FORMAT FIZIC, CÂT ȘI DIGITALCetățenii care au venitul mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2.053 lei în cazul persoanei singure pot beneficia de ajutor de încălzire. Condiția este ca aceștia să nu aibă alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere. În plus, se poate acorda și o compensarea de către furnizor, direct pe factură, fără a fi necesară depunerea unei cereri.

Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și a HG nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia, pentru a veni în sprijinul cetățenilor Primăria Beclean pune la dispoziția cetățenilor formularul de cerere-declarație pe propria răspundere pentru ajutorul de încălzire, în format electronic, dar și fizic.

Măsurile de sprijin se acordă pentru energia termică în sistem centralizat, energia electrică, gaze natural, dar și pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

De exemplu, dacă o familie se încălzește cu energie termică, pentru prepararea hranei folosește gazele naturale, iar pentru iluminat folosește energie electrică, va beneficia de 10lei+10lei+30lei = 50 lei. Ceea ce înseamnă că suplimentul se acordă cumulat, în funcție de sursele de energie utilizate.

Care sunt condițiile de acordare pentru ajutorul de încălzire?

Ajutorul de încălzire se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, și doar familiilor și/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței. Se acordă numai pentru o singură locuință (pentru locuința de domiciliu sau de reședință) și numai titularului contractului/convenției individuale încheiat/încheiate cu furnizorul. Totodată, ajutorul de încălzire se acordă numai consumatorilor vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire, au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică).

Referitor la măsura de compensare conform OUG 118/2021, acordată direct de către furnizor direct pe factură, aceasta se adresează consumatorului casnic care îndeplinește anumite criterii de consum, după cum urmează: energia electrică pentru un consum cuprins între 150 kwh – 1.000 kwh și gaze naturale pentru un consum cuprins între 80m3-1000m3.BECLENARII POT DEPUNE CERERI PENTRU ÎNCĂLZIRE. PRIMĂRIA BECLEAN PUNE LA DISPOZIȚIA TUTUROR CETĂȚENILOR FORMULARELE DE CERERE ATÂT ÎN FORMAT FIZIC, CÂT ȘI DIGITAL

Cetățenii care au venitul mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2.053 lei în cazul persoanei singure pot beneficia de ajutor de încălzire. Condiția este ca aceștia să nu aibă alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere. În plus, se poate acorda și o compensarea de către furnizor, direct pe factură, fără a fi necesară depunerea unei cereri.

Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și a HG nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia, pentru a veni în sprijinul cetățenilor Primăria Beclean pune la dispoziția cetățenilor formularul de cerere-declarație pe propria răspundere pentru ajutorul de încălzire, în format electronic, dar și fizic.

Măsurile de sprijin se acordă pentru energia termică în sistem centralizat, energia electrică, gaze natural, dar și pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

De exemplu, dacă o familie se încălzește cu energie termică, pentru prepararea hranei folosește gazele naturale, iar pentru iluminat folosește energie electrică, va beneficia de 10lei+10lei+30lei = 50 lei. Ceea ce înseamnă că suplimentul se acordă cumulat, în funcție de sursele de energie utilizate.

Care sunt condițiile de acordare pentru ajutorul de încălzire?

Ajutorul de încălzire se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, și doar familiilor și/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței. Se acordă numai pentru o singură locuință (pentru locuința de domiciliu sau de reședință) și numai titularului contractului/convenției individuale încheiat/încheiate cu furnizorul. Totodată, ajutorul de încălzire se acordă numai consumatorilor vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire, au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică).

Referitor la măsura de compensare conform OUG 118/2021, acordată direct de către furnizor direct pe factură, aceasta se adresează consumatorului casnic care îndeplinește anumite criterii de consum, după cum urmează: energia electrică pentru un consum cuprins între 150 kwh – 1.000 kwh și gaze naturale pentru un consum cuprins între 80m3-1000m3.

ELEVI BECLENARI PREMIAȚI LA CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ ,,ALEXANDRU PAPIU ILARIAN”Recent s-a desfășurat la Târgu Mureș concursul interjudețean de matematică ,,Alexandru Papiu Ilarian”.

Trei elevi de la Școala Gimnazială Grigore Silași Beclean, din clasa a V-a A, au obținut mențiuni. Aceștia sunt: Nicoară Tudor Ioan, Antoniu Robert Sebastian, Șerban Vlad Ioan. Au concurat cu cei mai buni elevi din Transilvania.

Felicitări elevilor care au reușit această performanță precum și domnului profesor Marc Vasile, care i-a pregătit.

DOUĂ ȘCOLI DIN BECLEAN, ÎN REȚEAUA DE UNITĂȚI PILOT CARE VOR FOLOSI EXCLUSIV CATALOGUL ELECTRONICDouă școli din orașul Beclean au solicitat înscrierea în rețeaua de unități pilot care utilizează exclusiv catalogul electronic, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Școlar Județean. Cele două scoli beclenare sunt Colegiul Național ,,Petru Rareș” și Liceul Tehnologic Agricol.

Înscrierea în rețeaua de unități-pilot s-a putut face printr-o solicitare transmisă de reprezentantul legal al unității de învățământ către inspectoratul școlar pe raza căruia își desfășoară activitatea până la data de 16 august 2022.

În unitățile de învățământ care vor utiliza catalogul electronic nu mai este necesară utilizarea cataloagelor în format tipărit, iar formularele electronice vor fi tipărite și arhivate doar la finalul anului școlar, respectând regimul actelor de studii și al documentelor școlare.

Unitățile de învățământ din rețeaua de unități-pilot vor avea în vedere, prin contractele semnate cu furnizorii programelor/serviciilor de catalog electronic, siguranța datelor cu caracter personal, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Școlilor din rețeaua de unități-pilot le este interzisă solicitarea achitării acestor servicii de către elevi sau de către reprezentanții legali ai acestora. Pot fi folosite surse din finanțarea complementară, din proiecte cu finanțare externă, prin finanțări specifice ale autorităților publice locale, sponsorizări, donații.

La nivelul orașului Beclean, Primăria s-a angajat să sprijine financiar acest demers al școlilor care au solicitat implementarea catalogului electronic.